Her er en lille gennemgang / info af den servicekontakt, der er indgået med YouSee

Veksø Antenneforening har indgået servicekontrakt med YouSee

YouSee service omfatter vedligeholdelse af anlægget til og med første stikdåse i husstanden, samt udbedring af de fejl, der forekommer under normale driftforhold. På privat grund skal medlemmet selv betale for gravningen, på offentlig vej betaler foreningen for gravearbejdet. Fejlretning i den enkelte husstand efter første stikdåse udføres efter aftale med den enkelte husstand og for den enkelte husstands regning.

Inden du foretager servicetilkald bør du undersøge, om der er fejl i din egen installa­tion. Det kan f.eks. være egen forstærker, ekstra til­slutningsstik og tilslutningskabler samt fjern­synsapparat, videoma­skine og deko­der.

Frakobl evt. video og eller dekoder, og tilslut kablet fra antennedåse direkte til fjernsynsapparat.

Hvis du er i tvivl om du skal ringe, så forhør dig hos naboerne, om de har samme problem eller se på foreninges facebook side om andre oplever samme problemer.

Servicetilkald kan foretages af alle medlemmer, og det er vigtigt at alle fejl meldes til YouSee. Hvis fejlen ikke meldes, kan den heller ikke blive rettet.

Tilkald kan foretages på telefonnummer: 70704040

Der kan foretages kald til YouSee på flg. tidspunkter 

Alle dage                                                          8:00 til 20:00

Fejlmelding kan også foretages online på Kontakt YouSee.

Ved fejlmelding kan du blive stillet en række spørgsmål, der skal hjælpe YouSee med at vurdere, om fejlen er i antenneanlægget eller dit eget udstyr.

Hvis der er fejl vores anlæg, har medlemmer af bestyerelse også et VIP vagt telefon nr, så vi har mulighed for fejlmelde fejl på vores anlæg 24/7.


 

services