Her er lidt generel info om etablering af veksø antenneforening.

Antenneanlægget i Veksø blev etableret af Stenløse Kommune i starten af firserne, dengang Veksø blev udbygget med de parcelhusområder, der nu omgiver den gamle bykerne.

Selve antenneforeningen blev stiftet i 1987, hvor foreningen overtog alle aktiver fra Stenløse Kommune sammen med ansvaret for den fortsatte drift. 

Veksø Antenneforening er en paraply forening, som beboerne i Veksø er medlemmer af via de lokale beboerforeninger. Beboerforeningerne er en blanding af andels- og ejerforeninger, og afdelinger i almennyttige boligselskaber. Kontingentet til antenneforening betales via kontingentet til beboerforeningen eller sammen med huslejen.

Antenneforeningens daglige drift varetages af et repræsentantskab, hvortil alle beboerforeningerne kan vælge repræsentanter. Det er repræsentanternes ansvar at varetage kontakten til medlemmer i egen forening.

Veksø Antenneforening har sin egen hovedstation og ejer selv hele anlæget.

Antenneforeningen har tegnet en servicekontrakt med YouSee Er der problemer med antenneanlægget kan alle medlemmer selv ringe til YouSee. Servicekontrakten dækker hele antenneanlægget til og med den første antennetilslutning i hver bolig.
Telefonnummeret finder du under punktet "Service.

Fejl på ekstra tilslutninger og dine egne installationer er ikke dækket af kontrakten.

I 2009 blev det på en generalforsamling  besluttet at opgradere antenneanlægget, så der blev plads til de mange nye digitale programmer. Det blev også besluttet, at vi skulle have programmerne leveret via et fiberkabel fra A+. Men dagen efter beslutningen på generelforsamlingen blev det i dagspressen meddelt, at YouSee havde købt A+. Derfor blev resutatet at YouSee kom til at levere programmerne.  På generalforsamlingen blev det også besluttet hvilke programmer, der skulle være på antenneanlægget i Veksø.

Opgraderingen af antenneanlægget bliver financieret over en femårig periode og betalingen sker via kontingentet. Lånet er blevet afviklet med udgangen af 2013.

I foråret 2014 afholdte vi en afstemning om "Veksø pakken" og resultatet blev, at vi 1. oktober 2014 skiftede "Veksø pakken" ud med en mindre grundpakke, hvor medlemmerne helt individuelt kan supplere med egne programmer. Princippet kalder vi for "bland selv", og det er fortsat YouSee der leverer programmerne.

Ud over tv-programmerne kan du også via antenneanlægget købe internet og telefoni hos YouSee.

 

Vedtægter (Vedtægterne består af de originale underskrevne vedtægter, samt en godkendt vedtægtsændring til paragraf 9 og 10)

 

information1