Her kan du se omkring medlemsskab og kontingent i vafdk.

Da den daværende Stenløse Kommune i starten af firserne begyndte etableringen af antenneanlægget i Veksø blev det besluttet, at alle i de nye byområder skulle tilsluttes og være medlemmer af antenneforeningen. Denne medlemspligt er tinlyst i alle skøder. Det blev samtidigt besluttet, at der ikke måtte opsættes antenner og paraboler på husene. Såfremt et medlem har specielle ønsker om programmer, der ikke kan leveres via antenneforeningen, kan kommunen give dispensation til opsætning af en parabol. Parabolen skal placeres i "jordhøjde", så den bliver så lidt synlig som muligt.
 
Det blev også besluttet, at dit medlemsskab af antenneforeningen skulle administreres af den andels- eller grundejerforening, som du er medlem af. Bor du til leje, er det dit boligselskab, der står for administrationen.
Med dit kontingent til antenneforeningen betaler du dels et driftstilskud, dels programafgifterne for de radio- og tv-programmer, der er med i Veksø pakken. Derudover har du mulighed for at købe yderligere tv-programmer, internet- og telefonabonnementer hos YouSee.
 
I 2013 besluttede folketinget at tvangsmedlemsskaber af antenneforeninger helt skulle ophæves den 1. januar 2014.  Det betyder at du efter 1. januar 2014 ikke længere er bundet af den tinglyste medlemspligt i dit skøde. Men du kan være bundet af en kollektiv beslutning i den forening eller det boligselskab, der administrerer dit medlemskab. Hvis du ikke er bundet af en sådan kollektiv beslutning og din forening eller boligskabet er indstillet på at administrere din udmelding, kan du fra 1. januar 2014 helt fravælge medlemskabet af antenneforeningen.  
Fravalget af medlemsskabet af antenneforeningen kræver at dit antennestik bliver plomberet, så du ikke længere får signal fra antenneforeningen. Plomberingen betyder også at du heller ikke kan modtage internet og telefoni via antennestikket.
 

Hvis du ønsker at få dit stik plomberet, skal du træffe en aftale med din andels- eller grundejerforening (Kasser), eller dit boligselskab, som derefter retter henvendelse til antenneforeningens kasser v/ Søren Møller.

Der skal pr. mail oplyses om navn og adresse på det medlem som ønsker afbrydelse af signalet, samt oplyses hvem regningen på teknikerbesøget skal sendes til. Der skal også sendes info om konto nr. til grundejerforening, hvor tilbagebetaling af kontingent skal sendes til.

Der tilbageføres programafgift og driftsomkostning. CopyDan afgift 599,74 kr. pr. år (2020) betales ikke retur, da beløbet kun oplyses pr. 1. januar og der ikke finde nogle tilbagebetaling fra CopyDan retur til Veksø antenneforening.

Kasseren vil så tage kontakt til YouSee, for at få arbejdet udført og opsagt programpakken. Udmeldingen af antenneforeningen kan ske med tre måneders varsel til udgangen af et kvartal.

Det medlem, som ønsker at melde sig ud af antenneforeningen, skal selv betaler for plomberingen, og ved fraflytning drager omsorg for genetablering. Et teknikerbesøg koster ca. 600 kr. inkl. moms.

 member