GENERELT.


Antenneanlægget i Veksø blev etableret af Stenløse Kommune i starten af firserne, dengang Veksø blev udbygget med de parcelhusområder, der nu omgiver den gamle bykerne.

Selve antenneforeningen blev stiftet i 1987, hvor foreningen overtog alle aktiver fra Stenløse Kommune sammen med ansvaret for den fortsatte drift. 

Veksø Antenneforening er en paraply forening, som beboerne i Veksø er medlemmer af via de lokale beboerforeninger. Beboerforeningerne er en blanding af andels- og ejerforeninger, og afdelinger i almennyttige boligselskaber. Kontingentet til antenneforening betales via Fibia.

Antenneforeningens daglige drift varetages af bestyrelsen.

Fibernet er ejet af Fibia.

Antenneforeningen har tegnet en servicekontrakt med FIbia, er der problemer med antenneanlægget kan alle medlemmer selv ringe til Fibia. Servicekontrakten dækker hele antenneanlægget til og med Fiberboks i hver bolig.
Telefonnummeret finder du under punktet "Service.

Fejl på ekstra tilslutninger og dine egne installationer er ikke dækket af kontrakten.

På ekstraordinære generalforsamling 29.april 2020 blev det bestemt at vi overgår fra YouSee til en løsning via Fibia/Waoo, dette betyder at Fibia etablerer fiber til alle boliger som ønsker det inden for at aftalte område.

Forslag omhandler en løsning for hele Veksø by, dvs. ikke kun for eksisterende medlemmer af antenneforeningen

 I 2009 blev det på en generalforsamling  besluttet at opgradere antenneanlægget, så der blev plads til de mange nye digitale programmer. Det blev også besluttet, at vi skulle have programmerne leveret via et fiberkabel fra A+. Men dagen efter beslutningen på generelforsamlingen blev det i dagspressen meddelt, at YouSee havde købt A+. Derfor blev resutatet at YouSee kom til at levere programmerne.  På generalforsamlingen blev det også besluttet hvilke programmer, der skulle være på antenneanlægget i Veksø.

Opgraderingen af antenneanlægget bliver financieret over en femårig periode og betalingen sker via kontingentet. Lånet er blevet afviklet med udgangen af 2013.

I foråret 2014 afholdte vi en afstemning om "Veksø pakken" og resultatet blev, at vi 1. oktober 2014 skiftede "Veksø pakken" ud med en mindre grundpakke, hvor medlemmerne helt individuelt kan supplere med egne programmer. Princippet kalder vi for "bland selv", og det er fortsat YouSee der leverer programmerne.

Ud over tv-programmerne kan du i dag også via antenneanlægget rabat på internet og telefoni hos Waoo.

 


information1